Monday, March 30, 2009

Hello Kitty stationery set2

Photobucket

Photobucket


di dalam Photobucket stationery set ni terdapat 2 btg Photobucket highliter, Photobucket eraser, Photobucket glu stick, Photobucket mechanical pencil, Photobucket pen, Photobucket ruler, Photobucket note pad, Photobucket lead, Photobucket scissor dan juga Photobucket pencil box. sgt complete bukan? Photobucket
bye bye Photobucket bye bye

No comments:

MY FRIENDS!